อาจารย์ติวเตอร์
ป้ายโฆษณา
 
 
สถิติการเข้าชม
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เพื่อนครูติวเตอร์ดอทคอม

 
 
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
ผลสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2556

Untitled Document ผลสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2556
1.นายบุญมา เสนคะ
อันดับ 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
วิชาเอกดนตรี
2.นายจุลดิษฐ์ อุ่นหนองกุ่ง
อันดับ 1 สำนักงานการศึกษาพิเศษ
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
3.นายชานนท์ นาสุริวงษ์
อันดับ 1 สพม.เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
4.นางสาวสุกัญญา คำหาญพล
อันดับ 1 สพป.บึงกาฬ
วิชาเอกนาฏศิลป์
5. นายสิริศักดิ์ ธนะภูมิชัย
อันดับ 1 สพม.เขต 41
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
6. นายธานินทร์ บำรุงภักดี
อันดับ 1 สพม.เขต 20
วิชาเอกพลศึกษา
7. นายพิทักษ์ ภูมดอนมิ่ง
อันดับ 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
8. นายพงษภัทร์ ยอดเพชร
อันดับ 2 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
9. นางสาวบุณยานุช เหลาหลวง
อันดับ 2 สพป.บึงกาฬ
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
10. นางสาวศราลักษณ์ พัฒนุช
อันดับ 2 สพป.อุดรธานี เขต 4
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
11. นายศุภศิษย์ กุดกันยา
อันดับ 2 สพป.บึงกาฬ
วิชาเอกพลศึกษา
12. นางสาวประภาพร โพธิรัตน์
อันดับ 3 สพม.เขต 20
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
13. นางสาวนิตยา ศรีเสน
อันดับ 4 สพม. เขต 20
วิชาเอกสังคมศึกษา
14. นางสาวอโนทัย ไกยราช
อันดับ 4 สพม. เขต 20
วิชาเอกคณิตศาสตร์
15. นางสาวรวีวรรณ แสนลัง
อันดับ 4 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
16. นางสาวณัชณิชา ภูคำวงศ์
อันดับ 5 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
17. นายระวี ดีแป้น
อันดับ 6 สพม.เขต 10
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
18. นายสุวัฒน์ กองขันธ์
อันดับ 6 สพม. เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
19. นางสาวปราณี ธรรมดี
อันดับ 6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
20. นางสาวกรรชลิกา คนล้ำ
อันดับ 7 สพม.เขต 22
วิชาเอกเกษตรกรรม
21. นางสาวผ่องอำไพ สระเพ็ชร
อันดับ 7 สพม.เขต 6
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
22. นางสาวกรวีร์ แก้วทอง
อันดับ 7 สพป.ตราด
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
23. นางสาวกัญญาภัค บับภีร์
อันดับ 8 สพม.เขต 20
วิชาเอกชีววิทยา
24. นายพรหมลิขิต ผิวหนองอ่าง
อันดับ 9 สพป.ตราด
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
25. นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
อันดับ 10 สำนักงานการศึกษาพิเศษ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
26. นางสาวญารนันท์ พูดดี
อันดับ 13 สพป.อุดรธานี เขต 4
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
27. นางสาววิกานดา นามนวด
อันดับ 13 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
28. นางสาวอัมภาภัทร ปังคบุตร
อันดับ 14 สพป.บึงกาฬ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
29. นางสาวพรศิริ ไอ๊ซิม
อันดับ 14 สพม.เขต 20
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
30. นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย
อันดับ 15 สพม. เขต 20
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
31. นางสาววรดากานต์ วังทะพันธ์
อันดับ 16 สพป.บึงกาฬ
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
32. นางสาวบุษยมาส ตางจงราช
อันดับ 17 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
33. นางสาวเขมิกา วงศ์สุริยา
อันดับ 17 สพม. เขต 20
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
34. นางสาวสุดาทิพย์ พันสีหะ
อันดับ 18 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
35. นางสาวกฤษณา ปัตตาสงคราม
อันดับ 19 สพป.ระยอง เขต 1
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
36. นางสาวดาวใจ วงษ์สมศรี
อันดับ 20 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
37. นางสาวทิฆัมพร อุ่นจันที
อันดับ 20 สพม.เขต 20
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
38. นางจิรัฎฐ์ ไพสิฐสกุลเกษ
อันดับ 22 สพป.อุดรธานี เขต 4
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
39. นายรชตพล มีช่วงชั้น
อันดับ 25 สพม. เขต 20
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
40. นายอนุรักษ์ ศรีครซ้าย
อันดับ 28 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
41. นายวิทวัช ตู้จันโท
อันดับ 28 สพม.เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
42. นายอภิศักดิ์ พันธ์จำปา
อันดับ 31 สพม.เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
43. นายนพฉัตร ปาประลิด
อันดับ 38 สพม.เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
44. นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร
อันดับ 46 สพม.เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์

Download
ผลงานติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ผลงานติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

1.ผอ.บรรจง  ดีแป้น 
สพป.อุดรธานี เขต 2

2.ผอ.ธีรภัทร์  ภาวะรีย์ 
สพป.อุดรธานี เขต 1

3.ผอ.แสงเดือน  สุขรมย์ 
สพป.อุดรธานี เขต 2

4.ผอ.จรูญ ศรีฉายา 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

5.ผอ.สดใส ณ กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

6.ผอ.สมบัติ  เกิดเพชร 
สพป.อุดรธานี เขต 4

7.ผอ.ปัญญา  กระทุ่มขันธ์ 
สพป.อุดรธานี เขต 2

8.ผอ.อดิศร  โยธะชัย 
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

9.ผอ.ดิเรก  แดงพรวน 
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 3

10.รองฯ ผอ. อัครพงศ์  พฤกษาสิทธิ์ 
รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

11.รองฯผอ.ยุภาพรรณ  เกิดเพชร 
รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

12.รองฯผอ.สายัญ  นามแสง 
รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

13.รองฯพรมมา  ประวันเน 
รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3

14.นายกองมา  ศรีหริ่ง
สพป.อุดรธานี เขต 2

15.นายสมยศ  ศรีบรรพต 
สพป.อุดรธานี เขต 2

16.นายอรุณ  ประทุมทอง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 3

17.นายธาตุ  ปฏิธานัง 
สพป.อุดรธานี เขต 2

18.นางเนารัตน์  นิลผาย 
สพป.อุดรธานี เขต 1

19.นายสุรสินธุ์  วรรณดา 
สพป.อุดรธานี เขต 2

20.นายสุรศักดิ์  ชานนนตรี 
สพป.อุดรธานี เขต 2

21.นายชาญณรงค์  อุดชาชน 
สพป.อุดรธานี เขต 2

22.นายอนันต์  รามโคตร
สพป.อุดรธานี เขต 2

Download
ผลงานติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ผลงานติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ๑. นางสาวพรรวิภา ทองศรี
อับดับ๑ บรรจุ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒
๒. นางสาวเฟื้องฟ้า ภูพาที
อับดับ ๑ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต ๒
๓. นางฉวีวรรณ มั่งมูล
อับดับ ๑ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๔. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศร
อับดับ ๑ บรรจุ สพป. ตาก เขต ๒
๕. นางสาวมุกดา สีดี
อับดับ ๑ บรรจุ สพม. ๒๔ กาฬสินธุ์
๖. นางปาลิตา พรมมินทร์
อับดับ ๑ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๗. นายโชคทวี นันตา
อับดับ ๑ บรรจุ สพป. ตาก เขต ๒
๘. นายอุบล เฉยฉิว
อับดับ ๑ บรรจุ สพม. ๒๔ กาฬสินธุ์
๙. นางสาวเพ็ญยาภรณ์ อุดชาชน
อันดับ ๑ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๒
๑๐. นางสาวปกิตตา ไพรนาม
อันดับ ๑ บรรจุ สพป. ปทุมธานี เขต ๑
๑๑. นายเริงพงษ์ คำบุดดา
อันดับ ๑ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต ๒
๑๒. นางสาวสุจิราภัทร โสดาปัดชา
อันดับ ๑ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๒
๑๓. นางสาวจันทร์หอม ศรีดาโง้น
อันดับ ๑ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต 2
๑๔. นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสัญชัย
อันดับ ๒ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๑๕. นางสาวสุพรรณี ดุมา
อันดับ ๒ บรรจุ สพป. ชลบุรี เขต ๒
๑๖. นางสาวรจพร ศรีบรรพต
อันดับ ๒ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๑๗. นางนัทกมล ติยะวงศ์
อันดับ ๒ บรรจุ สพม. ๒๐ อุดรธานี
๑๘. นายอัศวเดช ศรีเสาวงษ์
อันดับ ๒ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๑๙. นายวัชระ เสนสม
อันดับ ๒ บรรจุ สพป. อำนาจเจริญ เขต ๒
๒๐. นางสาวธารินี ปากดี
อันดับ ๒ บรรจุ สพป. นนทบุรี เขต ๑
๒๑. นางสาวมะลิวรรณ วิบูลย์กุล
อันดับ ๓ บรรจุ สพป. สมุทรสาคร เขต ๒
๒๒. นางสาวจิตรลดา แก้วคำกอง
อันดับ ๓ บรรจุ สพป. ปทุมธานี เขต ๑
๒๓. นางสาวอรุณรัสมี ราชาสุข
อันดับ ๓ บรรจุ สพป. สุรินทร์ เขต ๓
๒๔. นายคงศิลป์ เครื่องประดับ
อันดับ ๓ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๔
๒๕. นางสาวประภัสสร ฤทธิ์มนตรี
อันดับ ๓ อบจ. ศรีษะเกศ
๒๖. นายสง่า ตรวจนอก
อันดับ ๓ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒
๒๗. นายปิยะพงษ์ ศรีสุพรรณ
อันดับ ๓ สพม. ๒๕ ขอนแก่น
๒๘. นางสาวจริยา กรดสุรีย์
อันดับ ๓ สพป. อำนาจเจริญ เขต ๒
๒๙. นายพนมกร ศรีโยธา
อันดับ ๔ บรรจุ สพป. ขอนแก่น เขต ๔
๓๐. นางสาวปิยฉัตร สระแก้ว
อันดับ ๔ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๓๑. นางสาวปัทมาภรณ์ เดชขันธ์
อันดับ ๔ บรรจุ สพป. สระแก้ว เขต ๒
๓๒. นางสาวปาริชาติ รัตนชัย
อันดับ ๔ บรรจุ สพม. ๒๐ อุดรธานี
๓๓. นายกันตวีย์ คลังแสง
อันดับ ๕ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๔
๓๔. นายณัฐกร กาเผือกงาม
อันดับ ๕ บรรจุ สพม. ๒๙ อุบลราชธานี
๓๕. นางสาวณัชณิชา ภูคำวงศ์
อันดับ ๖ บรรจุ สพม. ๒๐. อุดรธานี
๓๖. นายกิตติกร ฮมปา
อันดับ ๖ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๓๗. นางสาวโสภาวรรณ ขันเลื่อน
อันดับ ๗ บรรจุ สพป. ชลบุรี เขต ๓
๓๘. นางจินตนา วงษ์สีดา
อันดับ ๗ บรรจุ สพป. สกลนคร เขต ๒
๓๙. นางสาวศุกร์คิด เพชรสิงห
อันดับ ๗ บรรจุ สพป. ชลบุรี เขต ๒
๔๐. นายศราวุฒิ วุฒิเสน
อันดับ ๗ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๔๑. นายนครินทร์ พรมกลาง
อันดับ ๙ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๔๒. นายพฤหัส สอนสะอาด
อันดับ ๙ บรรจุ สพม. ๑๙ เลย
๔๓. นายพุทธา บัวผัน
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๔๔.นางสาวสุวรรณี ฤทธ์ตะมน
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. ศรีษะเกษ เขต ๒
๔๕. นางสาวอรวรรณ กิตติพัฒน์มนตรี
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. เลย เขต ๒
๔๖. นางสาวอุมาพร รัชทานี
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. อำนาจเจริญ
๔๗.นายศิวากร เรืองแสง
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. อยุธยา เขต ๒
๔๘.นายศรัน แสบงบาน
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. ระยอง เขต ๑
๔๙.นายภูมิเดช แดงนา
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๐.นางสาวสิริกร จอมกิ่ง
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต ๒
๕๑.นางสาวณัฐณิชา จันทรเสนา
อันดับ ๑๒ บรรจุ สพม. ๑๙ หนองบัวลำภู
๕๒.นางสาวหนึ่งนุช หอมน้อย
อันดับ ๑๓ บรรจุ สพป. กำแพงเพชร เขต ๒
๕๓.นางละมัย ทิมินกุล
อันดับ ๑๓ บรรจุ สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑
๕๔.นายอมร ปลื้มหอม
อันดับ ๑๓ บรรจุ สพม. ๒๙ อุบลราชธานี
๕๕.นางสาวจารุวรรณ บุญหล้า
อันดับ ๑๔ บรรจุ สพป.อุดรธานี เขต ๓
๕๖.นางสาวพัชราภรณ์ พันธุวงษา
อันดับ ๑๔ บรรจุ สพป.ชลบุรี เขต ๒
๕๗.นางสาวดริญญา ผาจวง
อันดับ ๑๔ บรรจุ สพม.๖
๕๘.นางสาวมัทรี อินทร์ดี
อันดับ ๑๕ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๕๙.นางสาวพจนา พงษ์สิทธิศักดิ์
อันดับ ๑๕ บรรจุ หนองคาย เขต ๓
๖๐.นายจักฤษณ์ พันโพดา
อันดับ ๑๖ บรรจุ สพป. ปทุมธานี เขต ๑
๖๑.นายสมชาย วงษ์ละคร
อันดับ ๑๗ บรรจุ อุดรธานี เขต ๔
๖๒.นางพรรัตน์ ทองมั่น
อันดับ ๑๗ บรรจุ สพป. ชลบุรี เขต ๒
๖๓.นายอเนก วิราสังข์
อันดับ ๑๗ บรรจุ สพม. ๒๔
๖๔.นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์
อันดับ ๑๗ บรรจุ สพม. ๒๕ ขอนแก่น
๖๕.นางสาวอุไรพร พลขันธ์
อันดับ ๑๘ บรรจุ สพม. ๒๐ อุดรธานี
๖๖.นางสาวสายรุ้ง สมพิทักษ์
อันดับ ๑๘ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๖๗.นางสาวเกสร ยศพันธ์
อันดับ ๑๙ บรรจุ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
๖๘.นางสาวสิริขวัญ ขมวดทรัพย์
อันดับ ๒๑ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๖๙.นางสาวพิมพ์มาศ โคตรชมพู
อันดับ ๒๒ บรรจุ หนองคาย เขต ๓
๗๐.นางสาวเรณู ขุนจ่าเมือง
อันดับ ๒๒ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต ๒
๗๑.นายบริพัฒน์ พิมพ์พล
อันดับ ๒๓ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๔
๗๒.นายดำรงศักดิ์ ทองดี
อันดับ ๒๓ บรรจุ สพป.หนองคาย เขต ๒
๗๓.นางสาววลัยลักษณ์ นามสง่า
อันดับ ๒๓ บรรจุ สพป. ชลบุรี เขต ๒
๗๔.นางสุจิตรา ปัดถาวโร
อันดับ ๒๔ บรรจุ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓
๗๕.นางสาวศรัญญา ราชาสุข
อันดับ ๒๔ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๗๖.นางสาววรรัตน์ อำเคน
อันดับ ๒๔ บรรจุ สพป. เลย เขต ๓
๗๗.นางสาวพิมพ์ชนก สมวงษ์
อันดับ ๒๕ บรรจุ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๗๘.นางสาวกิตติยา เพ็งวิชัย
อันดับ ๒๖ บรรจุ สพป. หนองบัวลำภู เขต ๒
๗๙.นายธนวัฒน พรมทา
อันดับ ๒๗ บรรจุ อุดรธานี เขต ๔
๘๐.นางสาวภัทรวลัญม์ ชมมอญ
อันดับ ๓๐ บรรจุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๘๑.นางสาวอมรรัตน์ อุภัยพรม
อันดับ ๓๐ สพป. เลย เขต ๒
๘๒.นายนิพล จิจันทร์ดา
อันดับ ๓๐ สพป. หนองคาย เขต ๓
๘๓.นางสาวหยดชลินทร์ กุดโอภาส
อันดับ ๓๒ บรรจุ สพป. อยุธยา เขต ๑
๘๔. นายพีรวัฒน์ รักษาภายใน
อันดับ ๓๓ สพม. ๒๕ ขอนแก่น
๘๕.นางสาววิภา บุญชาญ
อันดับ ๓๔ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๘๖. นางสาวกฤษณา ปัตตาสงคราม
อันดับ ๓๔ สพป. หนองคาย เขต ๓
๘๗. นางสาวศิริลักษณ์ อินทะสร้อย
อันดับ ๓๕ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๘๘ นางสาวพัชรินทร์ ถาวรพัง
อันดับ ๓๕ บรรจุ สพป. อยุธยา เขต ๒
๘๙. นางสาวสุภารัตน์ ศรีเทพย์
อันดับ ๓๘ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๔
๙๐. นางสาวเจนจิรา สุดลาภา
อันดับ ๔๑ บรรจุ สพม. ๗ ปราจีนบุรี
๙๑. นางสาวสุภิชยา กรไชยา
อันดับ ๔๓ บรรจุ ครู ก.ท.ม
๙๒. นางสาววิภาวดี อ่ามงามทรัพย์
อันดับ ๔๓ บรรจุ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒
๙๓. นางสาวดุษณียา บุดดานอก
อันดับ ๔๓ บรรจุ สพป. ตาก เขต ๒
๙๔. นายสุทธินันท์ สงจันทร์
อันดับ ๔๔ บรรจุ สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑
๙๕. นางสาวเบญจวรรณ ขันตีคำ
อันดับ ๔๖ บรรจุ สพป. นนทบุรี เขต ๑
๙๖. นางสาวสุภาวดี ภูปัญญา
อันดับ ๔๖ บรรจุ ครูเทศบาลนครอุดรธานี
๙๗. นายพร้อมพงษ์ ถือลำปาง
อันดับ ๔๖ บรรจุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๙๘. นางสาวปราณี ธรรมด
อันดับ ๕๐ สพม. ๕ สิงห์บุรี
๙๙. นางสาวธัญพิชา นาเสงี่ยม
อันดับ ๕๐ สพม. ๒๑ หนองคาย
๑๐๑. นางสาวศศิธร พรมโส
อันดับ ๕๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒
๑๐๒. นายยรรยง บุญแสง
อันดับ ๕๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒
๑๐๓. นางสาวยุพิน ผายดี
อันดับ ๕๓ อุดรธานี เขต ๓
๑๐๔. นางสาวอัจฉรา เพ็งปอภาร
อันดับ ๕๗ บรรจุ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒
๑๐๕. นายสุริยันต์ เหนือโพนทอง
อันดับ ๕๘ สพม. ๒๕ ขอนแก่น
๑๐๖. นางสาววิภา บุญชาญ
อันดับ ๕๙ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต ๒
๑๐๗. นายธานินทร์ บำรุงภักดี
อันดับ ๖๑ สพป. หนองคาย เขต ๓
๑๐๘. นางสาวลัดดา วิบูลย์สิน
อันดับ ๖๒ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๑๐๙. นางสาวศิวลักษณ์ ศรีละ
อันดับ ๖๔ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๔
๑๑๐. นางสาวพิมพ์ศิริ ปานปรีดา
อันดับ ๖๕ บรรจุ ครู ก.ท.ม.
๑๑๑. นางสาวศิรินนภา รักซ้อน
อันดับ ๖๗ บรรจุ สพป. ตาก เขต ๒
๑๑๒. นางสาวสุพัตรา มั่งมูล
อันดับ ๗๑ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๑๑๓. นางสาวสุนทรา กองสมบัติ
อันดับ ๗๒ สพม. ๑๙ เลย
๑๑๔. นางสาวปิยนันท์ คำวันดี
อันดับ ๗๓ สพป. หนองคาย เขต ๓
๑๑๕. นางสาวศิวพร ยืนนาน
อันดับ ๗๖ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๑๑๖. นางสาวจุฑามาศ ภูพาที
อันดับ ๘๑ สพป. หนองคาย เขต ๓
๑๑๗. นางสาวลัดดาวรรณ วรรณโสกเชือก
อันดับ ๘๒ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓
๑๑๘. นางพฤกพันธ์ โลนุช
อันดับ ๑๑๙ สพป. นครราชสีมา ๓
๑๑๙. นายมนตรี มหาพรม
อันดับ ๑๙๑ สพป. ตาม เขต ๒
Download

ผลงานติวสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. และ กทม. ประจำปี 2557

Untitled Document
วิชาเอกคอมพิวเตอร์

1. นายอนุรักษ์ ศรีครซ้าย   อันดับที่ 4 บึงกาฬ บรรจุ
2. นายอนุวัตร ช่างหล่อ อันดับที่ 4 สพม. 26 บรรจุ
3. นายนพฉัตร ปาปะลิด   อันดับที่ 7 สพม.19
4. นายบดินทร์ บำรุงภักดี   อันดับที่ 8 จันทบุรี 1
5. นายทัศไนย นาภา   อันดับที่ 11 ตราด
6. นางสาวชลธิชา วิชาธรรม อันดับที่ 13 ชลบุรี 1
7. นางอชิรญา พิมพ์ปัจฉิม   อันดับที่ 15 ชลบุรี 1
8. นางสาวนวิยา สีดาห้าว อันดับที่ 15 บึงกาฬ
9. นางสาวกนิษฐา แก่นจำปา อันดับที่ 17 บึงกาฬ
10. นางสาวสายพิณ มณีแสง อันดับที่ 18 บึงกาฬ
11. นายชนะชัย ชินจักร อันดับที่ 19 บึงกาฬ
12. น.ส. นิราวัลย์ ฮาบเมืองซอง อันดับที่ 20 ตราด
13. นายวสันต์ ศรีโพธิ์วัง อันดับที่ 21 บึงกาฬ
14. นางสาวปฐมาพร เพ็ชรโก อันดับที่ 25 บึงกาฬ
15. นางสาวนัดดา ปัดนาถา อันดับที่ 32 จันทบุรี 1
16. นางสาวชญาดา เบ็ญจกิจ อันดับที่ 33 ตราด
17. นางทัศนีย์ บุตรแสงโคตร อันดับที่ 35 ชลบุรี
18. นางสาวสุมิตรา อันทะปัญญา อันดับที่ 39 บึงกาฬ
19. นายขจร บุญแสงโคตร อันดับที 40 ชลบุรี 1
20. นางสาววิไลพร มูลปลัด อันดับที่ 41 บึงกาฬ
21. นายแสงสุรีย์ เอกตาแสง อันดับที่ 46 บึงกาฬ
22. นางสาวลลิตา สีหาวงษ์ อันดับที่ 47 บึงกาฬ
23. นางสาววนิดา ทับทิมแสง อันดับที่ 52 บึงกาฬ
24. นายอภิวัชร์ศิริขันธ์ อันดับที่ 53 บึงกาฬ
25. นางสาวปุนยาภา อินทมนต์ อันดับที่ 55 จันทบุรี
26. นางสาวเอวิตา พรมลุน อันดับที่ 56 บึงกาฬ
27. นางสาวธาราวรรณ กันหาสี อันดับที่ 58 ตราด
28. นางสาวคำพอง คำหล้า อันดับที่ 60 บึงกาฬ
29. นายชิติมา ผลดี อันดับที่ 65 ตราด
30. นางสาวณัฐ์กานดา พลเยี่ยม อันดับที่ 70 ตราด
31. นางสาวอรอุมา สุทธิลักษณ์ อันดับที่ 71 บึงกาฬ
32. นางสาวนภสร เมาวงษ์ อันดับที่ 72 บึงกาฬ
33. นางสาวนิราวดี นิกาญจน์กุล อันดับที่ 83 บึงกาฬ
34. นางสาวปนัดดา ลีนาลาด อันดับที่ 84 ตราด
35. นางสาวลดาวัลย์ วรรณโสกเชือก อันดับที่ 84 บึงกาฬ
36. นายภูจนัตถ์ วงษ์หาบุศย์ อันดับที่ 87 บึงกาฬ
37. นางสาวโยษิตา โยกันยา อันดับที่ 88 ตราด
38. นางสาวหยดชลิน กุดโอกาส อันดับที่ 89 ตราด
39. นางสาวเอมอร จันทะผล อันดับที่ 98 จันทบุรี 1
40. นางสาวภัสสร พรมคำซาว อันดับที่ 101 บึงกาฬ
41. นางสาวมณีวรรณ ลีลาชัย อันดับที่ 102 บึงกาฬ
42. นางสาวมธุรส บัณฑิตกุล อันดับที่ 103 บึงกาฬ
43. นายสันติภาพ บัวเผื่อน อันดับที่ 104 บึงกาฬ
44. นายชาคริต กลางโยธี อันดับที่ 106 ตราด
45. นายธนวัตน์ แสนวงษา อันดับที่ 109 บึงกาฬ
46. นางสาวพิมพ์ใจ ทองมา อันดับที่ 110 บึงกาฬ
47. นางสาวชญานิศ อินทรพานิชย์ อันดับที่ 112 บึงกาฬ
48. นางสาวปาริชาติ บุศบงค์ อันดับที่ 113 บึงกาฬ
49. นายปฐมพงษ์ ชาดาหงอก อันดับที่ 123 บึงกาฬ
50. นางสาววิจิตรา วงค์ประทุม อันดับที่ 125 บึงกาฬ
51. นายวิทวัช ตู้จันโต อันดับที่ 134 บึงกาฬ
52. นายภูวนาท กองธรรม อันดับที่ 136 บึงกาฬ
53. นายเสกสรร วะลัยใจ อันดับที่ 137 นครราชสีมา 6
54. นางสาวปิยะมาศ แข่งปัน อันดับที่ 147 นครราชสีมา 6
55. นายอมร ขามธาตุ อันดับที่ 152 บึงกาฬ
56. นายอภิศักดิ์ ฟันจำปา อันดับที่ 155 บึงกาฬ
57. นายจักรพงษ์ ทองสว่าง อันดับที่ 163 บึงกาฬ
58. นางสาวปริยา โคตรบุตร อันดับที่ 164 บึงกาฬ
59. นายกฤตภาส จันณรงค์ อันดับที่ 181 บึงกาฬ
60. นางสาววราภรณ์ สุยอุบล อันดับที่ 199 บึงกาฬ
61. นางสาวรุจาภา ทองล้ำ อันดับที่ 202 บึงกาฬ
62. นางสาวเยาวรินทร์ แก้วแก่น อันดับที่ 207 บึงกาฬ
63. นางสาวนิภาพร ผ่านชมพู อันดับที่ 238 บึงกาฬ
64. นายภีรวุฒิ มณีทร อันดับที่ 244 บึงกาฬ
65. นางสาวศรินทร์ทิพย์ งามเหลือ อันดับที่ 246 บึงกาฬ
66. นางสาวมณีรัตน์ ตู้จันโต อันดับที่ 253 บึงกาฬ
67. นางสาวชนิดาภา พวงบุปผา อันดับที่ 293 บึงกาฬ
68. นางสาวปิยาภรณ์ อินมะโรง อันดับที่ 298 บึงกาฬ
69. นายจักรี จันดี อันดับที่ 303 บึงกาฬ
70. นางสาวมลฤดี บุปผามาลา อันดับที่ 309 บึงกาฬ
71. นางสาวสมจิตต์ บุญณะสิทธิ์ อันดับที่ 326 บึงกาฬ
72. นายณัฐพร บุญเวิน อันดับที่ 334 บึงกาฬ
73. นางสาวสุภัทรา ฤทธิ์ลี อันดับที่ 358 บึงกาฬ
74. นางชัญญ์ญา สุริยะจันทร์ อันดับที่ 363 บึงกาฬ
บรรจุแล้ว 2 คน
วิชาเอกภาษาไทย
1. นางสาวจิราภรณ์ ระบาเลิศ อันดับที่ 2 สกลนครเขต 1 บรรจุ
2. นางสาวกาญจนา กฤตยาเกียรณ อันดับที่ 3 อยุธยา 2 บรรจุ
3. นางสาวอรุณรัชต์ คำแสงทอง อันดับที่ 3 นครราชสีมา 7 บรรจุ
4. นางสาวเยาวมาลย์ ภารสมบูรณ์ อันดับที่ 4 สพม.29 บรรจุ
5. นางสางจุฬาลักษณ์ สุภาพพรม อันดับที่ 6 อยุธยา 2 บรรจุ
6. นางสาวเด่นนภา พรหมเทศ อันดับที่ 6 สพม. 6 บรรจุ
7. นางสาวกิตตินันท์ ให้นุช อันดับที่ 7 ประจวบ บรรจุ
8. นางสาวอรอุมา ยศถา อันดับที่ 7 อยุธยา 2 บรรจุ
9. นางสาวหนึ่งฤทัย สมหงอก อันดับที่ 7 สมุทรสาคร บรรจุ
10. นางสาวประภาพร หงส์เวียง อันดับที่ 8 อยุธยา 2 บรรจุ
11. นางสาวสุพัฒษา พันยา อันดับที่ 9 สพม. 6 บรรจุ
12. นางสาวรัตนาวลี ถียัง อันดับที่ 9 สพม. 19 บรรจุ
13. นางสาวศรีสุดา ปัญจะรักษ์ อันดับที่ 11 สพม. 6 บรรจุ
14. นางสาววิดาภา ตาปะสี อันดับที่ 11 กาญจนบุรี 3 บรรจุ
15. นางสาวอัญชนา ภูริศรี อันดับที่ 12 บึงกาฬ บรรจุ
16. นางสาวสุทธิดา เกตนอก อันดับที่ 15 สพม. 6 บรรจุ
17. นายอนันต์ เพ็งแสน อันดับที่ 15 สมุทรสาคร บรรจุ
18. นางสาวสุนีย์ คัมภีร์ อันดับที่ 16 สพม. 20
19. นางสาวศิรินันท์ จันทะนิตย์ อันดับที่ 16 บึงกาฬ บรรจุ
20. นางสาวกุสุมาลย์ มงคลสวัสดิ์ อันดับที่ 23 สพม. 7
21. นางสาวเนตรนภา ราชแลนด์ อันดับที่ 25 สพม. 6 บรรจุ
22. นางสาวพนัชกร ภูบรม อันดับที่ 26 สพม. 6 บรรจุ
บรรจุแล้ว 20 คน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
1. นางสาวจิรัชยานันท์ ชัยโพนงาม อันดันที่ 3 กำแพงเพชร บรรจุ
2. นายชิติ คำสียา อันดับที่ 4 ระยอง 2 บรรจุ
3. นางสาวปวีณา ศรีจำปา อันดับที่ 4 ลพบุรี 2 บรรจุ
4. นางสาวนวรัตน์ พลมณี อันดับที่ 5 ระนอง บรรจุ
5. นางสาวนิติยา สระเกษ อันดับที 8 ตราด บรรจุ
6. นายรัชพงษ์ เพียงเทศพงค์ธร อันดับที่ 10 สมุทรสาคร บรรจุ
7. นางสาวชนิดา เข็มพันธ์ อันดับที่ 11 จันทบุรี 1
8. นางสาวณิชารินทร์ ถนอมโกศล อันดับที่ 11 ปทุมธานี 1 บรรจุ
9. นางสาวสิริกานต์ ดงชมพู อันดับที่ 12 สพม. 19
10. นางสาวอนุศรา ดิศเจริญ อันดับที่ 13 สพม. 6
11. นางสาวมินตรา สายเสน อันดับที่ 16 สมุทรสาคร บรรจุ
12. นางสาวอรนุช เฉยฉิว อันดับที่ 17 สพม. 6
13. นางสาวอรุณรัตน์ พิกุลทอง อันดับที่ 26 ตราด
14. นางสาววรัญญา เพ็งสาเกษ อันดับที่ 27 ตราด
15. นางสาวจิรภา จิตขันตี อันดับที่ 27 นครราชสีมา 4
16. นางสาวเนาวรัตน์ กุลวงษ์ อันดับที่ 28 จันทบุรี 1
17. นางสาววารุณี กวานปรัชชา อันดับที่ 29 ตราด
18. นางสาวณัฐกร สมภาร อันดับที่ 33 นครราชสีมา 5
19. นางสาวทัศนีย์ สีพรม อันดับที่ 37 กำแพงเพชร 2
20. นางสาวนิตยา ไชยโภคา อันดับที่ 45 สมุทรสาคร
21. นางสาวจินตรา เชื้อคำฮด อันดับ 49 บึงกาฬ
22. นางสาวคีตญาดา ใบลี อันดับที่ 50 ลพบุรี
23. นางสาวทวีวรรณ ปัสสาคำ อันดับที่ 52 ตราด
24. นางสาวอรทัย ภูมิพัฒน์ อันดับที่ 62 ชลบุรี 1
25. นางสาวนันทวรรณ นิรัญชัย อันดับที่ 73 บึงกาฬ
26. นายชนาวุฒิ กองสุวรรณ อันดับที่ 80 บึงกาฬ
27. นายพิพัฒน์ ศรีบรม อันดับที่ 82 บึงกาฬ
28. นางพัฒนปภา ศิริมาลา อันดับที่ 83 บึงกาฬ
29. นางสาวผสรัตน์ ดอนสถิตย์ อันดับที่ 89 บึงกาฬ
30. นายสุรศักดิ์ โง่นแก้ว อันดับที่ 112 บึงกาฬ
31. นางสาวกานต์พิชชา สุระคาย อันดับที่ 113 บึงกาฬ
32. นายยุรนันท์ ชัยโยกุล อันดับที่ 114 บึงกาฬ
33. นางสาวสุกัญญา ล่ำสัน อันดับที่ 126 บึงกาฬ
34. นางสาวกนกวรรณ นามมนตรี อันดับที่ 128 บึงกาฬ
35. นางสาวจิรารัตน์ พานคำ อันดับที่ 149 บึงกาฬ
36. นางสาวบรรจา พลลม อันดับที่ 177 บึงกาฬ
37. นางสาวสุไพรวรรณ ประมูลจักรโก อันดับที่ 181 บึงกาฬ
38. นางสาวมุกดา สกุลโพน อันดับที่ 197 บึงกาฬ
39. นางสาวอรพรรณ แกมใบ อันดับที่ 232 บึงกาฬ
40. นางสาวจารุณี ลุนไชยภา อันดับที่ 265 บึงกาฬ
41. นางสาวพัชรินทร์ ถาวรฟ้า อันดับที่ 276 บึงกาฬ
42. นางสาวศรินทร์ยา อิงคะปาน อันดับที่ 285 บึงกาฬ
43. นางสาวสุภาพร แก้วฝ่าย อันดับที่ 297 บึงกาฬ
44. นางสาวนุชธิดา บุพศิริ อันดับที่ 322 บึงกาฬ
45. นางสาวเกวลิน แก้วฝ้าย อันดับที่ 323 บึงกาฬ
46. นางสาวพิชามญชุ วันทอง อันดับที่ 339 บึงกาฬ
47. นางสาวณภัทร สุทธะสิงห์ อันดับที่ 358 บึงกาฬ
48. นางสาวอลูน่า ยงพรหม อันดับที่ 368 บึงกาฬ
49. นางสาวฉวีวรรณ มนยะราช อันดับที่ 375 บึงกาฬ
บรรจุแล้ว 7 คน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
1. นางสาวณิชาภัทร ฤทธิ์ละคร อันดับที่ 1 อยุธยา 1 บรรจุ
2. นายธนัฒว์ภูมิ ภูขาว อันดับที่ 1 ระยอง 2 บรรจุ
3. นายสุรศักดิ์ พฤคณา อันดับที่ 2 ระยอง 1 บรรจุ
4. นายธีรยุทธ วันทอง อันดับที่ 3 ระยอง 1 บรรจุ
5. นางสาวฉมาพร บุญนาง อันดับที่ 3 ปทุมธานี บรรจุ
6. นางสาวคำปุ่น การิสุ อันดับที่ 5 จันทบุรี 1
7. นางสาวญาณัจฉรา บุญโสม อันดับที่ 5 นครสวรรค์ บรรจุ
8. นางสาวธารารัตน์ อินธิบาล อันดับที่ 5 ชลบุรี 1 บรรจุ
9. นายนุกุลกิจ ลีทุม อันดับที่ 6 ระยอง 2 บรรจุ
10. นางสาวอุมาพร บุญจงรักษ์ อันดับที่ 6 ตราด บรรจุ
11. นางสาวศศิมาภรณ์ ประรุรัตน์ อันดับที่ 7 ระยอง 2 บรรจุ
12. นางสาวหนูกัน ขุนศิริ อันดับที่ 8 สมุทรสาคร บรรจุ
13. นางสาววิราณีย์ สมคะเน อันดับที่ 9 สระบุรี 2 บรรจุ
14. นางสาวกัลยาณี เนืองอาชา อันดับที่ 10 บึงกาฬ บรรจุ
15. นางสาวกิตติยา วงค์ต่างตา อันดับที่ 12 บึงกาฬ บรรจุ
16. นายจิระศักดิ์ ภูศิริด อันดับที่ 14 ตราด บรรจุ
17. นายกฤษกร พิมพ์ชัย อันดับที่ 14 สพม.6 บรรจุ
18. นางสาวอรพรรณ แก้วชิน อันดับที่ 15 สระบุรี บรรจุ
19. นางสาวนันทพร วงษ์ละคร อันดับที่ 15 สพม.8
20. นายอิทธิ พิมพ์จรัส อันดับที่ 15 บึงกาฬ บรรจุ
21. นางสาวสุภาวดี มาระภูมิ อันดับที่ 19 ปทุมธานี 1 บรรจุ
22. นางสาวญาณนี ทองเพชร อันดับที่ 21 สมุทรสาคร บรรจุ
23. นางสาวพัชมณ คำชนะ อันดับที่ 22 บึงกาฬ บรรจุ
24. นายกฤษณะ ไขแสงจันทร์ อันดับที่ 26 บึงกาฬ บรรจุ
25. นางสาวจิรารัตน์ เมฆวัน อันดับที่ 30 บึงกาฬ
26. นางสาวอารีรัตน์ จุ้มใหญ่ อันดับที่ 30 สพม.6
27. นายอนุวัตน์ ลุนศรี อันดับที่ 32 บึงกาฬ
28. นางสาวนฤมล บุราณเดช อันดับที่ 37 บึงกาฬ
29. นางสาววรรณิภา จำปานิล อันดับที่ 41 บึงกาฬ
30. นางสาวสุขุมาลย์ แก่นชัยภูมิ อันดับที่ 43 บึงกาฬ
31. นางสาวชนัญธิดา พั้วพวง อันดับที่ 49 บึงกาฬ
32. นางสาวอรอุมา สุวรรณไตร อันดับที่ 52 บึงกาฬ
33. นางสาวญาณิกา จันทรเสนา อันดับที่ 53 บึงกาฬ
34. นางสาวดรุณี วรจักร อันดับที่ 59 สพม.6
35. นางสาวพรทิพย์ ดาบชัย อันดับที่ 85 บึงกาฬ
36. นางสาวศรันย์ญภัทร์ พงษ์ไทย อันดับที่ 98 บึงกาฬ
37. นายอุกฤษฎ์ คำปัง อันดับที่ 103 บึงกาฬ
38. นางสาววรินทร์พร ทิพราช อันดับที่ 104 บึงกาฬ
39. นางสาวศศิพร ตันกัญญา อันดับที่ 112 บึงกาฬ
40. นางสาววรรณิสา ศรีพุทธา อันดับที่ 122 บึงกาฬ
41. นางสาวดวงพร แก้วสีงาม อันดับที่ 136 บึงกาฬ
42. นางสาวพิชญาภรณ์ งอยภูพร อันดับที่ 151 บึงกาฬ
43. นางสาวผกามาศ พลประถม อันดับที่ 162 บึงกาฬ
44. นางสาวศุภนิช มั่งมีศรี อันดับที่ 163 บึงกาฬ
45. นางสาวน้ำเพชร สังลีลาด อันดับที่ 188 บึงกาฬ
46. นางสาวสุดาทิพย์ นามเจิมสุข อันดับที่ 196 บึงกาฬ
47. นางสาวแซม ใจทัด อันดับที่ 200 บึงกาฬ
48. นางสาวขวัญจิรา ชาวชายโขง อันดับที่ 209 บึงกาฬ
49. นางสาวเบญจมาภรณ์ กุลสุวรรณ อันดับที่ 212 บึงกาฬ
50. นางสาวแสงแข แสงขวา อันดับที่ 218 บึงกาฬ
51. นางสาวชฎาพร คูณปาค่า อันดับที่ 231 บึงกาฬ
52. นางสาวยุวดี ครองทรัพย์ดี อันดับที่ 233 บึงกาฬ
บรรจุแล้ว 22 คน
วิชาเอกศึกษาปฐมวัย
1. นางสาวขนิษฐา ไชยแก้ว อันดับที่ 1 ปทุมธานี บรรจุ
2. นางสาววรนุช ดอนกลาง อันดับที่ 5 ปทุมธานี บรรจุ
3. นางสาวกฤษณา กาญบุตร อันดับที่ 6 นครราชสีมา 4
4. นางสาวธิดารัตน์ ศรีมงคล อันดับที่ 8 บึงกาฬ บรรจุ
5. นางสาวอาดารัตน์ วงค์ประทุม อันดับที่ 8 ลพบุรี
6. นางสาววิภาดา กรดสุรีย์ อันดับที่ 11 บึงกาฬ บรรจุ
7. นางสาวเฟื่องฟ้า อาสาสนา อันดับที่ 13 นนทบุรี บรรจุ
8. นางสาวณัฐชญา พุทธทองศรี อันดับที่ 14 บึงกาฬ บรรจุ
9. นางสาวพิมพ์ลภัส บุตรศรี อันดับที่ 17 ชลบุรี 1
10. นางสาวสุรีรัตน์ บุญหล้า อันดับที่ 27 บึงกาฬ บรรจุ
11. นางสาวสุธาสิณี ภูพวก อันดับที่ 30 บึงกาฬ บรรจุ
12. นางปวริศา โลนุช อันดับที่ 42 บึงกาฬ
13. นางสาววรรณิการ์ จันทร์พวง อันดับที่ 54 บึงกาฬ
14. นางบุญญาพร เวชสุวรรณ อันดับที่ 57 กาญจนบุรี 4
15. นางสาวปาจรีย์ บุตรสาร อันดับที่ 57 บึงกาฬ
16. นางสาวอุ่นเรือน บรรหาร อันดับที่ 66 บึงกาฬ
17. นางสาวนิราวัลย์ หาระโคตร อันดับที่ 67 บึงกาฬ
18. นางน้องนุช มีธรรม อันดับที่ 74 สระแก้ว 1
19. นางสาวอาภรณ์จิต บุตรดี อันดับที่ 80 บึงกาฬ
20. นางณิชารีย์ ใจงาม อันดับที่ 82 บึงกาฬ
21. นางนิตยา แสวงแก้ว อันดับที่ 89 บึงกาฬ
22. นางสาวบุญญานุช ไชยสุระ อันดับที่ 94 บึงกาฬ
23. นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทะมาตร์ อันดับที่ 102 บึงกาฬ
24. นางสาววชิราภรณ์ ภูวันมอม อันดับที่ 115 บึงกาฬ
25. นางสาวนฤมล เนินสุด อันดับที่ 121 บึงกาฬ
26. นางสาวรุ่งนภา แก่นท้าว อันดับที่ 130 บึงกาฬ
27. นางสาวปวีณา ใจซื่อ อันดับที่ 152 บึงกาฬ
28. นางสาวสุพัตรา เครือแก้ว อันดับที่ 163 บึงกาฬ
29. นางสาวพลอยวรินทร์ ดอนทะนาม อันดับที่ 173 บึงกาฬ
30. นางสาวเหรียญทอง อึ่งเปา อันดับที่ 177 บึงกาฬ
31. นางสาวลดาวัลย์ สืบสม อันดับที่ 178 บึงกาฬ
บรรจุแล้ว 8 คน
วิชาเอกคณิตศาสตร์
1. นางสาวสุชาวดี หวังดี อันดับที่ 1 ตราด บรรจุ
2. นางสาวชไมพร จันทร์ลี อันดับที่ 4 ตราด บรรจุ
3. นายนิรันดร์ แสงดา อันดับที่ 6 กาญจนบุรี 3 บรรจุ
4. นางสาวนิธิมล ชัยนันต๊ะ อันดับที่ 7 กำแพงเพชร 2 บรรจุ
5. นายไปยพงษ์ ศรีอักเศษ อันดับที่ 10 บึงกาฬ บรรจุ
6. นายสถาพร ทรัพย์สมบัติ อันดับที่ 14 สพม.19
7. นายจักรพันธ์ บัวผัน อันดับที่ 15 บึงกาฬ บรรจุ
8. นายพงศกร เพียรภายลุน อันดับที่ 16 สพม.19
9. นางสาววิริยา เจริญภู อันดับที่ 20 บึงกาฬ บรรจุ
10. นางสาวพิมพ์ณดา วังทะพันธ์ อันดับที่ 22 บึงกาฬ บรรจุ
11. นายวชิราวุธ จอกทอง อันดับที่ 34 อยุธยา 2
12. นางสาววชิราพร อุ่นคำ อันดับที่ 53 บึงกาฬ
13. นางสาวอภิญญา นาโควงษ์ อันดับที่ 57 บึงกาฬ
14. นางสาวนัดดา แสงผา อันดับที่ 60 บึงกาฬ
15. นางสาวธัญญารัตน์ ด้วงดิถี อันดับที่ 75 บึงกาฬ
16. นางสาวเจติยา พรรณุวงค์ อันดับที่ 78 บึงกาฬ
บรรจุแล้ว 8 คน
วิชาเอกสังคมศึกษา
1. นางสาวอัจฉรา ชนะสะแบง อันดับที่ 2 บึงกาฬ บรรจุ
2. นายอภิวัตน์ มาพะเนาว์ อันดับที่ 3 อยุธยา 2 บรรจุ
3. นายปริญญา ศรีภูพาน อันดับที่ 10 บึงกาฬ บรรจุ
4. นายกวินตา ผู้ท่วม อันดับที่ 12 สระบุรี 2
5. นายอลงกต หาระคุณ อันดับที่ 15 สพม. 20
6. นายวัชรินทร์ พรมพฤกษ์ อันดับที่ 16 บึงกาฬ
7. นางสาวพรพิชชา สมรักษ์ อันดับที่ 17 สพม.19
8. นายอาทิตย์ ทินินกุล อันดับที่ 18 บึงกาฬ
9. นายธวัช ธาตุทอง อันดับที่ 21 สพม.20
10. นางสาวนริศรา บังเกษ อันดับที่ 23 สพม.20
11. นายมนัสวีย์ เอกวงษา อันดับที่ 24 สพม.20
12. นางสาวธัญลักษณ์ หัสดร อันดับที่ 28 บึงกาฬ
13. นางสาวสุดาทิพย์ สุระมรรคา อันดับที่ 29 สพม.20
14. นางสาวสารินี วิเศษโพธิ์ศรี อันดับที่ 31 สพม.32
15. นางสาวพันทิวา ฤทธ์สอน อันดับที่ 33 สระบุรี 2
16. นายอภิรักษ์ บุญเฮ้า อันดับ 42 สพม.7
17. นางสาวสายฝน พรมมา อันดับที่ 46 สพม.20
18. นางเพียรพิศ ศิระโอฐ อันดับที่ 50 บึงกาฬ
19. นางสาวปรียานุช แตะอินรัมย์ อันดับที่ 55 สพม.32
20. นางเยาวะนา ดีตา อันดับที่ 56 สพม.20
21. นางสาวสถาพร ศิริวรรณ อันดับ 143 นครราชสีมา 6
บรรจุแล้ว 3 คน
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
1. นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม อันดับที่ 2 สพม.16 บรรจุ
2. นายวัฒนา เจริญ อันดับที่ 39 สทศ.
3. นาววิษุวัตร ใจตรง อันดับที่ 51 สพม.19
4. นายจักกฤษ สมพันธ์ อันดับที่ 54 สพม.19 บรรจุ 1 คน
วิชาเอกประถมศึกษา 2 คน
1. นางสาวกาญจนา โพธินาม อันดับที่ 19 บึงกาฬ
2. นายโกสินธ์ มีธรรม อันดับที่ 45 สระแก้ว
วิชาเอกนาฏศิลป์ 2 คน
1. นายกฤษฎา อาจแก้ว อันดับที่ 2 สพม.19 บรรจุ
2. นางสาวจริยา กรดสุรีย์ อันดับที่ 11 บึงกาฬ
บรรจุ 1 คน
วิชาเอกบัญชี 1 คน
1. นางสาวยุภาภรณ์ แก้วมุก อันดับที่ 17 สพม.32
วิชาเอกภาษาจีน 1 คน
1. นางสาวนันทยา ลุนชัยภา อันดับที่ 2 สพม.19 บรรจุ
บรรจุ 1 คน
วิชาเอกคหกรรม 1 คน
1. นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์ อันดับที่ 9 สพม.17
วิชาเอกเกษตรกรรม 7 คน
1. นายทศพล นามมัน อันดับที่ 30 สระแก้ว 2
2. นางสาวกรรชลิกา คนล้ำ อันดับที่ 47 สระแก้ว 2
3. นางสาวปิยะนาถ แข่งขัน อันดับที่ 106 สระแก้ว 2
4. นายสงกรานต์ แก้วสวนจัก อันดับที่ 187 สระแก้ว 2
5. นางสาววรรณภา ประดับเสรีฐ อันดับที่ 163 สระแก้ว 2
6. นางสาวรุจาภา ต้นโนนเซียง อันดับที่ 284 สระแก้ว 2
7. นางสาวพีรวัฒน์ รักษาภายใน อันดับที่ 397 สระแก้ว 2
วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 4 คน
1. นายกฤษฎา ศรีตาแสน อันดับที่ 7 บึงกาฬ บรรจุ
2. นายคมสรร อ่อนสงไกร อันดับที่ 10 สพม.20
3. นายตระการ ประกอบศรี อันดับที่ 10 สพม.6
4. นางสาวพิมพ์ชนก ประชาชู อันดับที่ 18 สพม.6
5. นายสันติภาพ รินทอง อันดับที่ 29 สพม.6
บรรจุ 1 คน
วิชาเอกดนตรี 2 คน
1. นายอุบล เฉยฉิว อันดับที่ 2 บึงกาฬ บรรจุ
2. นายยุทธนา ไชยราช อันดับที่ 9 สพม.19
บรรจุ 1 คน
วิชาเอกการท่องเที่ยว 2 คน
1. นางสาวสมฤดี เดชฤทธิ์ อันดับที่ 8 ชลบุรี 3
2. นางสาวภัทรลดา สุวรรณโคตร อันดับที่ 21 ชลบุรี 3
วิชาเอกธุรกิจ 1 คน
1. นางสาวบุษกร สุวรรณศรี อันดับที่ 37 สพม.6
วิชาเอกศิลปะ 1 คน
1. นางสาวสุขุมาลย์ ทรงด้วงทุม อันดับที่ 5 ตราด บรรจุ
เพื่อนครูติวเตอร์ กทม. ๒๕๕๗
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
๑. นายมงคล ผาบแก้ว อันดับ ๑๒ บรรจุ
๒. นางสาวกนกวรรณ บูรพา อันดับ ๓๓
๓. นางสาวชนัญชิตา พั้วพวง อันดับ ๕๒
๔. นางสาวชญาดา แสงสุวรรณ อันดับ ๕๕
๕. นางสาววาสนา ศรีลดา อันดับ ๗๔
๖. นางสาวโสรญา มณีเนตร อันดับ ๗๖
๗. นางสาวปนัดดา นามแสง อันดับ ๑๓๓
๘. นางสาวกนิษฐา ประเสริฐสังข์ ๑๓๖
๙. นางสาวคำปุ่น กำริสุ อันดับ ๑๘๒
๑๐. นายอุกฤษ คำปัง อันดับ ๑๙๐
๑๑. นางสาวพัชรา อ้วนแพง อันดับ ๒๐๕
๑๒. นางสาวแซม ใจทัด อันดับ ๒๕๔
วิชาเอกคณิตศาสตร์
๑. นางสาวอักษรารักษ์ อุ่นวิเศษ อันดับ ๔ บรรจุ
๒. นางสาวนิตยา นันตวงษ์ อันดับ ๒๔ บรรจุ
๓. นายสุริยา มะโนศิลป์ อันดับ ๓๗ บรรจุ
๔. นางสาวเพ็ญโพยม โพนธาตุ อันดับ ๖๗
๕. นางสาววิภารัตน์ ชนชนะกุล อันดับ ๗๑
๖. นางสาวธรรมวรรณ จันทะมัน อันดับ ๑๒๒
๗. นางสาวอริษา ศรียางคุย อันดับ ๑๒๖
วิชาเอกดนตรี
๑. นางสาวรัตติยาภรณ์ รัตนพลที อันดับ ๒๖
วิชาเอกอนุบาล
๑. นางศศิธร โพธิ์ไหม อันดับ ๑๙ บรรจุ
๒. นางสาววิสาสินี สานโสธร อันดับ ๖๐
๓. นางสาวอุ่นเรือน บรรหาร อันดับ ๗๕
๔. นางสาววิสาสินี นามมาลา อันดับ ๑๑๐
๕. นางสาวบุญยานุช ไชยสุระ อันดับ ๑๑๓
๖. นางสาวอรทัย พรมศรี อันดับ ๑๒๖
วิชาเอกภาษาไทย
๑. นางสาววิลาภรณ์ บุตรสะอาด อันดับ ๒๔ บรรจุ
๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดาทิพย์ สุระมรรคา อันดับ ๔๙
๓. นางสาวธิดารัตน์ พันสีทุม อันดับ ๕๗
“เพื่อนครูติวเตอร์ สถาบันสร้างข้าราชการครูที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ”

Download

ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

แสดงความเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บ